Garantie op bestellingen bij MartijnKozijn ;

Aankopen dienen bij ontvangst of afhalen binnen twee weken gecontroleerd te worden op mankementen. Na deze periode kan een product niet meer geretourneerd worden.

  • Het ontvangen product dient direct volledig te worden gecontroleerd op beschadigingen, juiste formaat en kleur zoals dit is besteld. Dit geldt voor zowel maatwerk- als voorraadproducten. Voor producten uit de OP=OP-shop geldt geen garantie, wel een gegarandeerde werking bij het verlaten van het pand. 

  • Bij afhalen is de klant zelf verantwoordelijk voor de controle en correct (rechtopstaand) vervoer. Hierna kunnen er geen claims meer neergelegd worden bij Martijn Kozijn betreffende beschadiging/krassen. 

  • Heeft het product een gebrek of mankement, dan heeft u recht op vervanging van het betreffende product of onderdeel, en dient u per mail of telefonisch contact op te nemen met Martijn Kozijn. Wij volgen daarbij onderstaand 3-stappenplan. 

  • Het product mag na constatering van een gebrek in geen geval worden gemonteerd of verder worden uitgepakt dan strikt noodzakelijk.  

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, regelt Martijn Kozijn het garantieproces in 3 stappen: 

  1. De klant verschaft beeldmateriaal (foto/video) van het mankement waarop het gebrek duidelijk te zien is. 
  2. Onze servicemonteur beoordeelt de claim en biedt een passende oplossing 
  3. In geval van montage in eigen beheer dient de klant zelf voor montage/demontage te zorgen. Eventuele extra kosten die hierbij ontstaan, inclusief kosten van derden, zal Martijn Kozijn niet vergoeden. 

Neem contact met ons op

Martijn Kozijn streeft ernaar garantieclaims in geval van voorraadproducten binnen 3 werkdagen te verwerken, tenzij spoed noodzakelijk is. In geval van maatwerk zal Martijn Kozijn er alles aan doen om de levertijd te bespoedigen, maar is gebonden aan en afhankelijk van de levertijd van derden.   

Garantie producten na montage 

Blijkt het product of onderdeel na montage toch recht te hebben op garantie, dan dient duidelijk gemaakt te worden dat deze claim pas kon worden geconstateerd na montage van het product.

In het geval dat de claim terecht is, wordt het vervangende product gratis toegezonden en het defecte product wordt retour gehaald door Martijn Kozijn.
Demontage en daaraan gekoppelde kosten zijn voor de klant. Ook hier gelden de hierboven beschreven 3 stappen. 

De vervangende onderdelen dienen zelf te worden gemonteerd. 

Blijkt het te vervangen onderdeel door onjuist gebruik of onjuiste montage defect of beschadigd, dan is de opdrachtgever de kosten voor het onderdeel en het transport hiervan verschuldigd aan Martijn Kozijn. 

Garantie
op 
Profiel 

Garantie
op 
hang- en sluitwerk

Basic 

1 

1 

Basic Plus 

1 

1 

Premium 

1 

1 

Premium Plus 

10 

2 

Op=op 

Werkend bij aankoop 

Werkend bij aankoop 

garantie in jaren